Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności

08.05.2018 10:47  |  Robert Klocek

Każdorazowe złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do organu egzekucyjnego, powoduje przerwanie biegu przedawnienia i na podstawie tytułu wykonawczego można nadal egzekwować należność główną  od dłużnika, przez dalsze 10 lat.

adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński komornik dłużnik wierzyciel adwokat CZYTAJ DALEJ


Zrzeczenie nabycia ruchomości przez nabywcę

20.06.2018 08:57  |  Robert Klocek

Na licytacji ruchomości komornik sądowy udziela przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę. Po udzieleniu przybicia nabywca płaci całą kwotę i dopiero po uprawomocnieniu się przybicia, staje się właścicielem nabytego na licytacji przedmiotu.

nabywca komornik dłużnik wierzyciel adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat CZYTAJ DALEJ


Zmniejszenie potrąceń ze świadczenia dłużnika w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

27.09.2018 11:18  |  Robert Klocek

W czasie trwania zawieszenia postępowania egzekucyjnego – komornik sądowy wyegzekwowane kwoty od dłużnika nie przekazuje do wierzyciela, lecz na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

potrącenia komornik dłużnik wierzyciel adwokat Żagań radca prawny żagań kancelaria adwokacka żagań prawnik żary prawnik żagań adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński CZYTAJ DALEJ

Egzekucja z ułamkowej części ruchomości

24.10.2018 10:46  |  Robert Klocek

Komornik sądowy może dokonać zajęcia także ułamkowej części ruchomości będącej wspólną własnością kilku osób - odbywa się to w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości.

komornik dłużnik wierzyciel nabywca adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat Żagań radca prawny żagań kancelaria adwokacka żagań prawnik żary prawnik żagań CZYTAJ DALEJ