Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

28.11.2017 13:33  |  Leszek Wroczyński

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest uregulowane w art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego , który stanowi, że "Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka sąd opiekuńczy pozbawi władzy rodzicielskiej."

pozbawienie władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy dobro dziecka CZYTAJ DALEJ