Wycena usługi.

Wycena usługi jest bezpłatna.

Koszt porady prawnej uzależniony jest głównie od czasu jaki jest potrzebny do omówienia sprawy. Przed zleceniem sprawy można zamówić analizę, przedstawiającą możliwości w danej sprawie i szanse jej powodzenia.

Kwota wynagrodzenia prawnika prowadzącego sprawę jest dostosowywana do nakładu pracy, korzyści jakie klient może otrzymać w zakresie prowadzonej sprawy, rodzaju sprawy, efektywności prowadzonej sprawy.

Dla osób, które chcą założyć sprawę sądową, a nie są w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, istnieje możliwość złożenia wniosku do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych i wskazania we wniosku konkretnego pełnomocnika.


Usługi dla klientów z terenu całego kraju

Kancelaria współpracuje z prawnikami na terenie całej Polski, dlatego możliwe jest zlecanie usług bez ograniczeń związanych z miejscem dokonywania czynności. Istnieje możliwość zawierania umów na odległość lub w zależności od sytuacji dojazd do klienta.

Klienci zamieszkujący poza granicami Polski

Osoby znajdujące się za granicą mogą zlecić dokonanie czynności na odległość i uregulować płatności przelewem. Czynności mogą być dokonywane przez pełnomocnika o ile bezpośrednia obecność klienta na miejscu nie jest konieczna. Gdy osobista obecność klienta jest niezbędna, mogą być podjęte próby uzgodnienia dogodnego terminu czynności dla danej osoby przed sądami, organami ścigania, urzędami.