Zakup używanego pojazdu z wadą?

18.07.2018 12:06  |  Robert Klocek

Jeżeli po zakupie używanego samochodu, okaże się iż posiada ona wadę, wówczas kupujący może złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.

Jeżeli po zakupie używanego samochodu, okaże się iż posiada ona wadę, wówczas kupujący może złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W przypadku gdy wada pojazdu została przez sprzedawcę podstępnie zatajona, wówczas upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi.


Robert Klocek
adwokat Robert Klocek