Upadłość Konsumencka – co powinien zawierać wniosek

30.11.2017 12:46  |  Robert Klocek

Wniosek o upadłość konsumencką złożony do sądu, oprócz oczywistych informacji tj. oznaczenia sądu, nazwę pisma, danych wnioskodawcy, jego czytelnego podpisu, merytorycznej treści i innych.

Wniosek o upadłość konsumencką złożony do sądu, oprócz oczywistych informacji tj. oznaczenia sądu, nazwę pisma, danych wnioskodawcy, jego czytelnego podpisu, merytorycznej treści i innych – winien też zawierać wskazanie podstawy, które przyczyniły się do powstania zadłużenia i je uprawdopodobnić. We wniosku należy wskazać też adresy miejsca położenia majątku wnioskodawcy, aktualny i zupełny wykaz majątku oraz oszacować jego wartość. Dłużnik powinien też wskazać zabezpieczenia wpisane na w/w majątku np. zastaw, hipoteki wraz z datami ustanowienia. Ponadto wniosek musi zawierać też wykaz wierzycieli wysokość zobowiązania dla każdego wierzyciela oraz termin zapłaty. W przypadku jeżeli wnioskodawca nie uznaje części wierzytelności, trzeba podać listę wierzytelności spornych z zaznaczeniem w jakiej części są one podważane.  Dłużnik składa również oświadczenie, że nie zachodzą podstawy oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości art. 491 (4) ust. 2 i 3, o których pisałem wcześniej.


Robert Klocek
adwokat Robert Klocek