Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

08.03.2018 10:19  |  Leszek Wroczyński

Przy rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron na pierwszy plan wyłania się kwestia „porozumienia” pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a zatem tylko zgodne oświadczenia woli obu stron stosunku pracy powoduje, że istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę.

 

Rozwiązanie umowy o pracę oświadczenie woli porozumienie stron adwokat żary kancelaria adwokacka żary CZYTAJ DALEJ

“Uprawnienia pracownika z ustalonym stopniem niepełnosprawności”

06.03.2018 13:06  |  Leszek Wroczyński

Naruszenie uprawnień pracownika z ustalonym stopniem niepełnosprawności może być przyczyną rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika - art. 55 § 1 (1) kodeksu.

pracownik stopień niepełnosprawności wymiar czasu pracy adwokat Leszek Wroczyński kancelaria adwokacka żary adwokat żary CZYTAJ DALEJ