Zmniejszenie potrąceń ze świadczenia dłużnika w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

27.09.2018 13:18  |  Robert Klocek

W czasie trwania zawieszenia postępowania egzekucyjnego – komornik sądowy wyegzekwowane kwoty od dłużnika nie przekazuje do wierzyciela, lecz na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

W czasie trwania zawieszenia postępowania egzekucyjnego – komornik sądowy wyegzekwowane kwoty od dłużnika nie przekazuje do wierzyciela, lecz na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Zajęcie nie jest uchylane, lecz nadal obowiązuje, pomimo zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Jednakże, jeżeli egzekucja została skierowana do wynagrodzenia za pracę lub innych praw majątkowych, z którymi związane jest prawo dłużnika do świadczeń okresowych, sąd na wniosek dłużnika może określić kwotę, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb. Tym samym, sąd może zmniejszyć wysokość potrącanych kwot na okres zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Adwokat Robert Klocek
Kancelaria Adwokacka 
ul. Śródmiejska 21/1 
68-200 Żary 

tel. 512 863 338


Robert Klocek
adwokat Robert Klocek