Zmniejszenie opłaty egzekucyjnej

03.07.2019 10:30  |  Robert Klocek

Opłaty egzekucyjne w toku postępowania komorniczego mogą stanowić znaczne kwoty. Dłużnik może je znacznie obniżyć poprzez odpowiednie działania.

Dłużnik w celu obniżenia opłaty egzekucyjnej może złożyć stosowny wniosek w terminie 7 dni od dnia, w którym dowiedział się o ściągnięciu opłaty lub od dnia w którym odebrał postanowienie komornika ustalające wysokość opłaty egzekucyjnej. Sąd rozpoznając wniosek strony bierze pod uwagę nakład pracy komornika sądowego oraz sytuację majątkową wnioskodawcy (np. wysokość osiąganych dochodów, ponoszone koszty leczenia itd.).

W sprawach egzekucyjnych wszczętych przed 01.01.2019 – w zasadzie sąd nie ma ograniczenia co do wysokości zmniejszenia opłaty egzekucyjnej. Natomiast w sprawach wszczętych od dnia 01.01.2019r opłata obniżona nie może być niższa niż jedna trzecia opłaty należnej na podstawie ustawy.

Warto zainteresować się możliwością obniżenia opłat egzekucyjnych, które stanowią znaczne kwoty postępowania egzekucyjnego.


Robert Klocek
adwokat Robert Klocek