Kolejność sprzedaży ruchomości i nieruchomości na licytacji

05.09.2018 15:36  |  Robert Klocek

Jeżeli przedmiotem licytacji są dwie lub więcej ruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, według której mają one być wystawione na sprzedaż. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa, o kolejności decyduje komornik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli przedmiotem licytacji są dwie lub więcej ruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, według której mają one być wystawione na sprzedaż. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa, o kolejności decyduje komornik.

W przypadku licytacji kilku nieruchomości tego samego dłużnika lub kilku części jednej nieruchomości -dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.

W przypadku, gdyby ze sprzedaży kilku nieruchomości lub ich części na jednej licytacji osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części. Jeżeli taka sytuacja wystąpi na licytacji ruchomości i uzyskana suma ze sprzedaży wystarcza na zaspokojenie egzekwowanych należności i kosztów egzekucji – wówczas komornik przerywa licytację.

W/w przepisy mają na celu uniknięcie sprzedaży wszystkich zajętych nieruchomości lub ruchomości dłużnika, gdy co pokrycia zadłużenia wystarcza licytacja tylko ich części.


Robert Klocek
adwokat Robert Klocek