Egzekucja z ułamkowej części ruchomości

24.10.2018 12:46  |  Robert Klocek

Komornik sądowy może dokonać zajęcia także ułamkowej części ruchomości będącej wspólną własnością kilku osób - odbywa się to w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości.

Komornik sądowy może dokonać zajęcia także ułamkowej części ruchomości będącej wspólną własnością kilku osób - odbywa się to w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości tj. zajęcie (nie jest potrzebna zgodna współwłaścicieli) i następnie licytacja. Jednakże sprzedaży podlega tylko udział dłużnika, (a nie ułamkowa część ruchomości). Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania , aby cała rzecz została sprzedana. Nabywca -w przypadku nabycia udziału dłużnika -staje się współwłaścicielem rzeczy. Egzekucja z ułamkowej części ruchomości nie ma zastosowania do rzeczy ruchomych we wspólności łącznej. 


Robert Klocek
adwokat Robert Klocek