Zmniejszenie opłaty egzekucyjnej

03.07.2019 10:30  |  Robert Klocek

Opłaty egzekucyjne w toku postępowania komorniczego mogą stanowić znaczne kwoty. Dłużnik może je znacznie obniżyć poprzez odpowiednie działania.

CZYTAJ DALEJ

Egzekucja z ułamkowej części ruchomości

24.10.2018 12:46  |  Robert Klocek

Komornik sądowy może dokonać zajęcia także ułamkowej części ruchomości będącej wspólną własnością kilku osób - odbywa się to w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości.

komornik dłużnik wierzyciel nabywca adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat Żagań radca prawny żagań kancelaria adwokacka żagań prawnik żary prawnik żagań CZYTAJ DALEJ

Zmniejszenie potrąceń ze świadczenia dłużnika w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

27.09.2018 13:18  |  Robert Klocek

W czasie trwania zawieszenia postępowania egzekucyjnego – komornik sądowy wyegzekwowane kwoty od dłużnika nie przekazuje do wierzyciela, lecz na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

potrącenia komornik dłużnik wierzyciel adwokat Żagań radca prawny żagań kancelaria adwokacka żagań prawnik żary prawnik żagań adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński CZYTAJ DALEJ

Kolejność sprzedaży ruchomości i nieruchomości na licytacji

05.09.2018 15:36  |  Robert Klocek

Jeżeli przedmiotem licytacji są dwie lub więcej ruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, według której mają one być wystawione na sprzedaż. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa, o kolejności decyduje komornik.

adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat CZYTAJ DALEJ


Zrzeczenie nabycia ruchomości przez nabywcę

20.06.2018 10:57  |  Robert Klocek

Na licytacji ruchomości komornik sądowy udziela przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę. Po udzieleniu przybicia nabywca płaci całą kwotę i dopiero po uprawomocnieniu się przybicia, staje się właścicielem nabytego na licytacji przedmiotu.

nabywca komornik dłużnik wierzyciel adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat CZYTAJ DALEJ


Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności

08.05.2018 12:47  |  Robert Klocek

Każdorazowe złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do organu egzekucyjnego, powoduje przerwanie biegu przedawnienia i na podstawie tytułu wykonawczego można nadal egzekwować należność główną  od dłużnika, przez dalsze 10 lat.

adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński komornik dłużnik wierzyciel adwokat CZYTAJ DALEJ

Utrata rękojmi wpłaconej przez nabywcę nieruchomości na licytacji

23.03.2018 16:19  |  Robert Klocek

W przypadku, gdy nabywca po upływie wyznaczonego przez komornika terminu nie wykona warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, wówczas traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

nieruchomość komornik dłużnik adwokat Jarosław Wróblewski dobry adwokat dobry prawnik skuteczny adwokat radca prawny żary adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek adwokat Leszek Wroczyński CZYTAJ DALEJ