Zasiedzenie nieruchomości (część I) – Kancelaria Adwokacka Wróblewski Wroczyński Klocek - Adwokat Żary

09.09.2019 16:35  |  Jarosław Wróblewski

Zaletą nabycia przez zasiedzenie jest potwierdzenie faktycznie istniejącego stanu rzeczy bez względu na istnienie formalnego właściciela. Formalny właściciel, który nie wykonuje swojego prawa traci je na rzecz faktycznego posiadacza samoistnego. Warto korzystać z tej instytucji albowiem posiadacz samoistny po upływie określonego czasu nabywa nieruchomość nieodpłatnie.

Zasiedzenie nieruchomości jest jednym ze sposobów nabycia własności. Innymi sposobami nabycia nieruchomości jest np. kupno, przyjęcie darowizny.

Zasiedzenie nieruchomości następuje na skutek długotrwałego posiadania samoistnego. Zaletą nabycia przez zasiedzenie jest potwierdzenie faktycznie istniejącego stanu rzeczy bez względu na istnienie formalnego właściciela. Formalny właściciel, który nie wykonuje swojego prawa traci je na rzecz faktycznego posiadacza samoistnego. Warto korzystać z tej instytucji albowiem posiadacz samoistny po upływie określonego czasu nabywa nieruchomość nieodpłatnie. Posiadanie samoistne polega na tym, że osoba nie będąca właścicielem zachowuje się tak jakby nim była, tzn. jest zachowany element fizycznego władania rzeczą oraz element psychiczny rozumiany jako zamiar bycia właścicielem. Przy czym nie jest istotna świadomość tego, że posiadacz nie jest właścicielem. Świadomość posiadacza o nie byciu właścicielem oznacza, że jest on właścicielem w złej wierze. Natomiast uzasadniona świadomość posiadacza o byciu właścicielem oznacza dobrą wiarę. Zła lub dobra wiara ma tylko znaczenie przy ustalaniu czasu potrzebnego do nabycia własności poprzez zasiedzenie. Posiadacz w złej wierze nabywa nieruchomość w czasie 30 lat, natomiast posiadacz w dobrej wierze w czasie 20 lat od chwili wejścia w posiadanie.

Upływ terminu zasiedzenia powoduje nabycie nieruchomości z mocy prawa. Orzeczenie sądu w tym zakresie potwierdza tylko to nabycie.

Powyższe wiadomości mają charakter podstawowy. Zasiedzenie nieruchomości ma pewne niuanse związane np. z ciągłością lub przerwaniem posiadania, zmianą posiadacza i doliczaniem czasu poprzedniego posiadacza, zasiedzenie nieruchomości, która jest objęta użytkowaniem wieczystym, rozumienie dobrej i złej wiary, itp., które omówię w kolejnych częściach do tego zagadnienia.


Jarosław Wróblewski
adwokat Jarosław Wróblewski