Współwłasność i podział majątku

21.05.2019 16:01  |  Jarosław Wróblewski

W przypadku sporu co do podziału majątku zniesienie współwłasności może być dokonane przez sąd.

Zdarza się, że współwłaściciele jednej rzeczy chcieliby tę rzecz podzielić lub rozliczyć między sobą. Takimi przypadkami jest najczęściej odziedziczony majątek w drodze spadku, ustanie wspólności majątkowej małżonków po rozwodzie, rozliczenie rzeczy zakupionej wspólnie w ramach jednej umowy np. przez konkubentów.

W przypadku sporu co do podziału majątku zniesienie współwłasności może być dokonane przez sąd.

W pierwszej kolejności, o ile to możliwe, sąd ustali podział fizyczny rzeczy wspólnej, np. nieruchomości gruntowej. W takim przypadku sąd będzie dążył do tego aby wydzielone części majątku odpowiadały udziałowi współwłaściciela w majątku wspólnym.

Gdyby wartość wydzielonej rzeczy nie odpowiadała wielkości udziału, wtedy sąd może przyznać dopłaty pieniężne osobie, której podzielona rzecz jest mniejsza aniżeli jej udział w rzeczy wspólnej.

Jeżeli dokonanie podziału fizycznego byłoby niemożliwe lub niewskazane wtedy sąd może przyznać własność rzeczy jednej osobie z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli. W pewnych okolicznościach jest również możliwe aby dana osoba otrzymała własność rzeczy na wyłączność bez obowiązku spłaty pozostałych współwłaścicieli.

W razie sporu lepiej nie zwlekać z wnioskiem o zniesienie współwłasności rzeczy lub działem spadku, albowiem w przypadku korzystania z rzeczy wspólnej przez jedną osobę pozostali współwłaściciele tracą możliwość korzystania ze swojego majątku, mogą pojawić się spory co do ponoszenia nakładów na rzecz w celu jej zachowania w dobrym stanie, posiadacz rzeczy wspólnej może zmierzać do przejęcia własności całej rzeczy poprzez zasiedzenie, z czasem mogą pojawić się trudności dowodowe w zakresie poniesionych nakładów na rzecz przez poszczególnych współwłaścicieli.


Jarosław Wróblewski
adwokat Jarosław Wróblewski