Zasiedzenie nieruchomości (część I) – Kancelaria Adwokacka Wróblewski Wroczyński Klocek - Adwokat Żary

09.09.2019 16:35  |  Jarosław Wróblewski

Zaletą nabycia przez zasiedzenie jest potwierdzenie faktycznie istniejącego stanu rzeczy bez względu na istnienie formalnego właściciela. Formalny właściciel, który nie wykonuje swojego prawa traci je na rzecz faktycznego posiadacza samoistnego. Warto korzystać z tej instytucji albowiem posiadacz samoistny po upływie określonego czasu nabywa nieruchomość nieodpłatnie.

CZYTAJ DALEJ

Zmniejszenie opłaty egzekucyjnej

03.07.2019 10:30  |  Robert Klocek

Opłaty egzekucyjne w toku postępowania komorniczego mogą stanowić znaczne kwoty. Dłużnik może je znacznie obniżyć poprzez odpowiednie działania.

CZYTAJ DALEJ


Egzekucja z ułamkowej części ruchomości

24.10.2018 12:46  |  Robert Klocek

Komornik sądowy może dokonać zajęcia także ułamkowej części ruchomości będącej wspólną własnością kilku osób - odbywa się to w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości.

komornik dłużnik wierzyciel nabywca adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat Żagań radca prawny żagań kancelaria adwokacka żagań prawnik żary prawnik żagań CZYTAJ DALEJ

Zmniejszenie potrąceń ze świadczenia dłużnika w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

27.09.2018 13:18  |  Robert Klocek

W czasie trwania zawieszenia postępowania egzekucyjnego – komornik sądowy wyegzekwowane kwoty od dłużnika nie przekazuje do wierzyciela, lecz na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

potrącenia komornik dłużnik wierzyciel adwokat Żagań radca prawny żagań kancelaria adwokacka żagań prawnik żary prawnik żagań adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński CZYTAJ DALEJ

Rozwód, wina małżonka/małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

27.09.2018 13:02  |  Leszek Wroczyński

Przy orzeczeniu rozwodu ważną rolę spełnia przesłanka winy. Pojęcie winy na gruncie sprawy rozwodowej polega na tym, że winnym jest ten małżonek, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa, nie chodzi tu tylko o obowiązki wobec drugiego małżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich drugiemu małżonkowi.

rozwód z winy adwokat żary rozwód adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat rozwód adwokat żagań rozwód adwokat żary rozwody adwokat żagań rozwody CZYTAJ DALEJ

Kolejność sprzedaży ruchomości i nieruchomości na licytacji

05.09.2018 15:36  |  Robert Klocek

Jeżeli przedmiotem licytacji są dwie lub więcej ruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, według której mają one być wystawione na sprzedaż. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa, o kolejności decyduje komornik.

adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat CZYTAJ DALEJ

Zakup używanego pojazdu z wadą?

18.07.2018 12:06  |  Robert Klocek

Jeżeli po zakupie używanego samochodu, okaże się iż posiada ona wadę, wówczas kupujący może złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.

samochód kupno sprzedaż wada zakup samochodu z wadą odstąpienie do umowy rozwiązanie umowy adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat CZYTAJ DALEJ


Zrzeczenie nabycia ruchomości przez nabywcę

20.06.2018 10:57  |  Robert Klocek

Na licytacji ruchomości komornik sądowy udziela przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę. Po udzieleniu przybicia nabywca płaci całą kwotę i dopiero po uprawomocnieniu się przybicia, staje się właścicielem nabytego na licytacji przedmiotu.

nabywca komornik dłużnik wierzyciel adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat CZYTAJ DALEJ